Rekeningnummer

Indien U het project wil helpen verwezenlijken, kan U een bijdrage leveren op bankrekening:

IBAN BE83 9731 8686 8615
BIC ARSPBE22

op naam van "Annick For Kenya VZW"

Voor giften vanaf 40 EUR wordt er een fiscaal attest afgeleverd,
(het gaat enkel om de pure giften in geld zonder tegenprestatie door AfK)
zodat u kan genieten van een belastingvermindering van 45%.
Gelieve hiervoor als mededeling te gebruiken:
               Gift + uw emailadres (voor de bezorging van het attest)
+ eventueel uw rijksregisternummer

(voor een automatische opname in uw belastingaangifte)

Heel veel dank voor iedereen die ons gesteund heeft.
Zonder jullie zou het niet mogelijk zijn om onze projecten in Kenia te verwezenlijken!

DonorInfo.be - Onafhankelijk informatiecentrum, Financiële Transparantie
GoedeDoelen.be - Koning Boudewijnstichting, Financiële transparantie GoedeDoelen.be - Koning Boudewijnstichting, Financiële transparantie