Rekeningnummer

Indien U het project wil helpen verwezenlijken, kan U een bijdrage leveren op bankrekening:

IBAN BE83 9731 8686 8615 (nieuw in 2018!)
BIC ARSPBE22

op naam van "Annick For Kenya VZW"

Voor giften vanaf 40 EUR wordt er een fiscaal attest afgeleverd,
zodat u kan genieten van een belastingvermindering van 45%.
Gelieve hiervoor als mededeling te gebruiken:
Gift + uw emailadres (voor de bezorging van het attest)
+ uw rijksregisternummer (voor een automatische opname in uw belastingaangifte)

Heel veel dank voor iedereen die ons gesteund heeft, want zonder jullie was het niet mogelijk om onze projecten in Kenia te verwezenlijken!

 

Stand van de rekening op

 

Datum Beschrijving
01/01/2012

In deze rubriek gaan we geen updates meer geven over de stand van de bankrekening.

Belanghebbenden kunnen zich steeds wenden tot de AFK organisatie voor inzage.

24/04/2011
Op 8 april deden de scholen, "De Regenboog" te Linter (zie Sponsorpagina) hun sponsortocht/vastenvoettocht. Dit jaar was dat t.v.v. het project "Annick for Kenya".
Zij verhoogden de stand van de bankrekening met maar liefst €2460.
In de voorbije weken deed ook Kelly Paulus haar uiterste best met inzamelacties.
Zij overhandigde een cheque van €1215 (zie foto).
Kelly's bijdrage
14/04/2011 Totaal ingezameld :  102.500 euro
Totaal uitgegeven :    73.700 euro aan:  
                          project 1: 20.000
                               "      2: 23.700 (is incl. de bouw van extra 2 klaslokalen die nu bezig is)
                               "      3:   1.500
                               "      4: 12.500 (voor het vervoer en de "inklaring" van de 2 containers)
                               "      5: 16.000
In kas                      :   28.800 euro voorzien voor:
                           project 5: - bewatering van de 1,5 ha grond voor land & tuinbouw           
                                           - planten van 5.000 casuarinas (snelgroeiende boompjes)
                                           - afwerking computerklas (zonnepaneelinstallatie)
14/05/2010 In maart betaalden wij 4.000 euro (deel 2 voor de bouw van de naai- en computerklas in LUKORE).
Op de bankrekening kwamen er stortingen voor ongeveer 4.000 euro binnen en het benefietconcert op 2 mei bracht rond de 10.000 euro op.
Dat geeft dat er 26.500 euro op de bank staat (totaal ingezameld 76300 - 49800 uitgegeven)
07/03/2010 Sinds eind december betaalden wij 10.000 voor de waterleiding in Mteza (waar de waterputboring mislukte),
3.000 euro om de container (die aankwam op 19/02) af te handelen (inbegrepen het vervoer van de tandartsstoel naar Kinango en de naaimachines naar Lukore) en om 10 koeien te kopen voor de school in Mwangea.
1.400 euro euro gaven we uit tijdens ons verblijf (voor de reserve pomp voor de Mwangea Primary en voor ons dagelijks transport).
3.000 euro (deel 1 van de 10.000 beloofde euro's) gaven we aan Hari Kabi voor de bouw van de naai- en de computerklas met bureautje. 17.400 in't totaal dus.
Tel hierbij de 28.400 die we reeds spendeerden, dan kom je op 45.800 euro uitgaven.
In kas zit er nu 16.900 euro (incl. de nieuwe stortingen vanuit Oostende tot Lanaken!) wat betekent dat we in totaal reeds 62.700 euro inzamelden.
21/02/2010 een update volgt zodra alle rekeninguitreksels er zijn van onze steunuitgaven in Kenia.
 12/12/2009 Dankzij de 5152,50 euro die de Scholengroep Voorzienigheid weer inzamelden plus nog 2 stortingen van sympatisanten, min de 4000 euro voor de "piki piki" (zie in de rubriek De Realisaties / De Naaimachines) zitten we nu met ongeveer dertig duizend vierhonderd euro in kas (plus de 28400 euro uitgaven, betekent dit dat we al bijna zestig duizend euro inzamelden).
28/11/2009 Dankzij de opbrengst van onze actie op 6 en 8/11 plus nog enkele stortingen van sympatisanten, zitten we nu met negenentwintig duizend tweehonderd euro in kas (plus de 24400 euro die we al uitgaven, betekent dit dat we al meer dan drieenvijftig duizend euro inzamelden).
11/11/2009 min 10000 (voor de boortoelating+het boren+de handpomp+een deel dakgoten+de fotograaf in Mwangea Primary School)
 26/10/2009 min 4500 euro (voor het tweede deel van de betaling voor het boren in Mteza).
Nieuw totaal: vijfendertig duizend zeshonderd vijfenvijftig
20/10/2009 min 7400 euro (6700 als eerste betaling voor de boring, 50 voor de fotograaf die op 27 of 28/10 zal foto's nemen tijdens de boring in de Mteza primary school en 650 euro voor het hydrogeologisch rapport van de ondergrond, waterlagen, in de Mwangea Primary school)
01/10/2009 min 1000 euro (650 voor het hydrogeologisch rapport van de ondergrond, waterlagen, in de Mteza school. 200 euro voor de boortoelating van de watermaatschappij. En 150 euro voorschot op een volgende rekening)
nieuw totaal: zevenenveertig duizend driehonderd vijfenvijftig
31/08/2009 plus 561,57 van Landelijke Kinderopvang Lobos-Lochristi en nog Anderen; Bedankt Stekelbezen, Stekelbeesjes en hun ouders! En de Anderen natuurlijk ook bedankt!!
nieuw totaal: achtenveertig duizend tweehonderd vierentachtig
10/08/2009 plus zesduizend (met speciale dank aan Tinneke & Roger, het gouden huwelijksjubileum paar van 18 juli 2009!!)
nieuw totaal: vijfenveertig duizend achthonderd
07/08/2009 min duizend vijfhonderd voor de lokale aankoop van tien koeien
06/08/2009 eenenveertig duizend driehonderd
01/07/2009: € 40.003,80
 
 
 
Met heel veel dank aan iedereen die ons hierbij geholpen heeft.