Het Verhaal

Op 3 mei 2009 is het precies 2 jaar geleden dat onze dochter Annick Van Uytsel, terug gevonden werd in het Albertkanaal te Lummen.

AnnickZes dagen eerder kwam ze na een fuif niet meer thuis.

Inwoners van Diest en zelfs ver daar buiten hebben solidair naar haar gezocht.

De solidariteit bleef ook in de dagen en maanden nadien:
de stille mars vol weemoed, de afscheidsviering, de eerste herdenking: velen zijn haar nog niet vergeten.

Twee jaar later willen we haar dromen niet vergeten.
Want één van die dromen was gaan werken in een Derdewereldland met en vóór kinderen.

 
Vorig jaar ging Eddy naar Kenia in het kader van een project rond ontwikkelingssamenwerking.

Daar kwam hij in een school van 430 leerlingen terecht waar een schrijnende nood aan drinkbaar water was, en nog steeds is. Bij hem werd een droom geboren om een waterput te laten boren om zo levend water te geven aan een dorp vol kinderen. Zo werd ook de actie "Annick for Kenya" geboren.

 

We hopen met heel Diest, met haar vrienden en familie, met scholen en jeugdbewegingen, met heel veel  mensen over alle verschillen en overtuigingen heen, met dezelfde solidariteit, die droom waar te kunnen maken.


De eerste activiteit daarvoor is een wandeltocht (mars). We nemen dezelfde weg als twee jaar terug, van Schaffen naar Diest, waarbij iedere deelnemer inschrijvingsgeld betaalt, als sponsoring.
Bij aankomst op de Grote Markt is er dan een benefietconcert met artiesten uit Diest en omgeving. Misschien moeten we daarna nog vele euro's verzamelen, maar we hopen op een spetterende start met vele deelnemers.


Voor Annick was het water iets fataals. Maar water is ook een  begin van alle nieuw leven.

We willen met vele vrienden, sympathisanten en mensen die echt naar hun hart luisteren, er een teken van hoop van maken. Iedere euro wordt een druppel op de wanhoop. De tranen om wat gebeurde met Annick en de druppels van drinkbaar water voor een arm land worden geboren uit hetzelfde hart.

Twee jaar geleden klonk: alleen schoonheid zal de wereld redden.

Nu mag klinken: solidariteit geeft hoop aan vele mensen.

 

Zondag 3 mei wordt een dag van solidariteit, voor de kinderen van Kenia, voor Annick.